Företag - Sida 3
Pengar är en viktig aspekt av någon organisation eller verksamhet, eftersom det hjälper enheten att möta sitt ansvar när och när de förfaller. Det är också viktigt för ett företag...
Det är naturligt för varje företag att ådra sig kostnader under sin existens. I affärer brukar dessa kostnader vanligen betecknas som utgifter. Typiskt innebär ett företag utgifter för att öka...
Utgifter och kostnader är villkor som används vid upprättandet av finansiella rapporter. Vad är en kostnad? En kostnad är en kostnad som har uppkommit av en organisation eller ett företag...
Klimatförändringarna är fortfarande en av de stora utmaningarna vi står inför idag. Även om storleken på dess effekter är okänd är det uppenbart att varje del av världen kommer att...
Företagsvärlden växer större dag för dag och med snabbt förändrade företagsekosystem ser stora organisationer på att utveckla sina affärs- och produktionsprocesser. Kommando- och kontrollhierarkin flyttar till en mer dramatisk metafor...
Brutto- och nettolön är inkomster som betalas till anställda i organisationen efter att ha erbjudit tjänster för en överenskommen period, vilket oftast anses vara månadsvis. Vad är bruttolön? Bruttolön är...
Primär- och sekundärmarknaden avser den finansiella plattformen där företag förvärvar kapital, vilket är nödvändigt för sin verksamhet. Vad är Primärmarknaden? En primärmarknad är en plats där företag säljer aktier eller...
Villkoren bransch och industri används för att indikera företag som arbetar i ett visst segment. De två termen representerar emellertid olika delar av ekonomin. Vad är en sektor? Termen sektorn...
Bruttovinst och bruttomarginal är termer som används för att spegla vad ett företag tjänar efter att ha sålt varor och tjänster. Vad är bruttovinsten? Bruttoresultatet avser det belopp som återstår...
Villkoren försäkring och försäkring är relaterade till finansiell planering och politik som folk tar för att skydda olika aspekter av deras liv. Det är ett avtal mellan den försäkrade och...