Vad är skuldkonsolideringslån

Vad är skuldkonsolideringslån? Det är en typ av lån som erhålls från en långivare för att lösa alla utestående skulder för närvarande. Genom att erhålla detta lån kan man kombinera alla månatliga avbetalningar till en enda betalning, som måste lösas till en ny långivare. Det är användbart att minska de månatliga avbetalningarna, med sänkningskursen som den erhålls under en längre period. Det finns osäkrade skuldkonsolideringslån samt säkrade skuldkonsolideringslån.

Osäker skuldkonsolideringslån

Osäker skuld hänför sig till skuld som inte är knutna till några fysiska resurser eller tillgångar i kontant låntagaren. Om låntagarna inte skulle kunna lösa skulderna i tid, har långivarna inga tillgångar som ägs av låntagaren för att kunna ansöka om skulden. Därför är räntorna relativt högre i osäkra skuldkonsolideringslån. Exempel på dessa lån är personliga lån, kreditkort lån, bank eller kreditförening skuldkonsolidering lån.

Secured Debt Consolidation Loan

Säker skuld är skuld som är säkerställd av en tillgång. Om låntagaren inte löser lånet, har långivarna tillgångar att anspråk på värdet av lånet. Räntorna i säkerställd skuld är därför relativt lägre. Exempel på säkrade skuldkonsolideringslån är billån och bostadsaktielån.

Fördelar med skuldkonsolideringslån

När man överväger fördelarna med skuldkonsolideringslån:

  • Att ha en fast månadsavgift som ska betalas för långivaren.
  • Har en lägre månatlig betalning, vilket innebär att mer månatliga kassaflöden inom en kortare period.
  • Konsolideringslånen är vanligtvis lägre än nuvarande räntor.

Nackdelar med skuldkonsolidering lån

Några av nackdelarna är,

  • Skuldkonsolideringslånet tillåter inte att eliminera skulder. Det ändrar bara datumet för avveckling av betalningen.
  • Eftersom alla lån övergår till en långivare, lägger alla skulder upp till ett stort antal utestående betalningar som görs på ett sätt som begränsar användningen av kreditkort.
  • Nästan alla skuldkonsolideringslån är säkrade, och därför skulle misslyckanden att göra betalningarna skapa en stor risk att förlora de tillgångar som kan knyts till lånet.
  • När alla skulder konsolideras, är lånets återbetalningsperiod sträckt och en längre period skulle ta in avvecklingen av avgifterna.

Att välja den lämpligaste metoden som ska användas helt beror på vilken typ av situation en individ ansikte. Därför, innan du antar någon av dessa metoder, är det bättre att analysera effekterna av dessa metoder och välj sedan det bästa alternativet eftersom skuldkonsolideringslånen består av fördelar såväl som nackdelar.

referenser:

  1. Needles et al (2011) Principer för redovisning, Nelson Education Ltd

Foto av: Christ Potter (CC BY 2.0)