Vad är producentens överskott och hur mäts det

Vad är Producer Surplus

Producentöverskott kan beskrivas som skillnaden mellan vilka producenter som är villiga och kan leverera för ett visst gott och det pris som de faktiskt får. Producentöverskott genereras när producenten är villig att sälja sina varor till ett lägre pris och köparna är villiga att acceptera varor till ett högre pris. Detta skapar ett överflödigt välfärd och identifieras som en alltför stor efterfrågan.

Producentöverskottet kan grafiskt representeras enligt följande. Överskottet är området under marknadspriset och över utbudskurvan. ABO är producentens överskott och CBO kallas konsumentöverskottet. Både producenternas överskott och konsumtionsöverskott är lika med det övergripande ekonomiska överskottet eller den förmån som producenter och konsumenter tillhandahåller handlar tillsammans på en fri marknad. Om en producent har förmåga att sälja varor till det maximala priset eller om han kan prissätta diskriminering helt och konsumenten är villig att betala det beloppet till det goda kan producenten fånga hela det ekonomiska överskottet. Med andra ord skulle producentöverskottet vara lika med det totala ekonomiska överskottet.

Förändringar i producentens överskott

Mängden producentöverskott ökar med stigande marknadspris och minskar med marknadspriserna när andra faktorer förblir oförändrade.

Leveranskurvsskift är direkt relaterad till producentöverskott. Om utbudet ökar kommer producenternas överskott att öka och vice versa. Enligt följande diagram har utbudet minskat och jämvikt har skiftats från O till O1. Vid 1st jämvikt, (O) producenten får ett stort överskott än jämvikt 2 (O1). Det kan tydligt ses i de markerade områdena.

S> S1

Rödfärgsområde > O1BC

Därför har utbud och producent överskott ett positivt förhållande.

Förändringar i efterfrågekurvan är direkt relaterade till producentöverskott. Om efterfrågan ökar ökar producenternas överskott. Om efterfrågan minskar minskar producenternas överskott. Detta kan lätt förstås med nedanstående diagram.

D2> D1

O1AB> Utmärkt område

Därför har efterfrågan och producentöverskottet också ett positivt förhållande.

Hur man beräknar producentens överskott

Producentöverskott är det överskjutande belopp som köparen erhållit. Den kan beräknas på två sätt: Använda ett diagram eller använda en ekvation.  

Beräkning av producentöverskott med graf

Beräkning av produktionsöverskott med ekvationer

En producent är villig att sälja 500 leksaker på $ 5 varje, och konsumenterna är villiga att köpa dessa leksaker för 7 dollar vardera. Om producenten säljer alla leksaker till konsumenter för 7 dollar, får han 3500 dollar. För att beräkna producentens överskott, dras det belopp som producenten mottog med den minsta mängd som den var villig att acceptera.

Producentöverskott = det faktiska belopp som producenten fick - minimal mängd producent var villig att acceptera

                            = $ 7 * 500 - $ 5 * 500

                            = $ 3500 - $ 2500        

                            = $ 1000

I detta fall är producentens överskott $ 1000. Vi kan hitta producentöverskott på båda sätten i alla fall.

Slutsats

Företagen skiljer sig mycket från sina uppdrag, strategiska mål och produktutbud, men varje företag har det väsentliga målet att göra ett överskott. Överskottet är ett koncept som beskriver hur mycket nytta eller värde som konsumenter och producenter får när de gör transaktioner. Varje producent och konsument i en ekonomi vill få nytta genom att öka överskottet.