Vad är arbetslöshetskursen

Arbetslöshet är ett mått som beskriver hur många som är arbetslösa ur den totala arbetskraften. Detta betraktas som en viktig ekonomisk fråga och visar ekonomins socioekonomiska status. Arbetslösheten kan orsakas främst på grund av långsiktiga ekonomiska nedgångar som lågkonjunkturer eller nedgångar. Den lägre arbetslösheten är den ideala statusen för en ekonomi och visar att ekonomin växer och utvecklas i framtiden.

Vad är arbetslöshetskursen

Arbetslösheten är en beräkning som mäter standarden för en viss ekonomi. Det är andelen anställningsbara personer i ett lands arbetsstyrka som är över 16 år och som antingen har förlorat sina jobb eller har misslyckats sökt jobb under den senaste månaden och fortfarande aktivt söker arbete.

Arbetslöshetskurs = Antal Arbetslösa Människor / Arbetskraft

Den totala arbetskraften innehåller alla sysselsatta och arbetslösa som är villiga att arbeta. En individ bör uppfylla följande krav som ska ingå i arbetskraften.

 • Ålder 16 år eller äldre
 • Kan vara en anställd eller egenföretagare
 • Kan inte vara en volontär
 • Inte engagerad i självbetjäning

Det finns vissa människor som inte ingår i arbetskraften. Dom är;

 • Människor som är under 16 år
 • Heltidskolestudenter
 • Modarbetade arbetstagare
 • Funktionshindrade människor

Enligt definitionen av Bureau of Labor Statistics (BLS) är arbetslösa personer som är:

 • Ålder 16 år eller äldre men inte jobbar
 • Är inte inblandad i någon anställning (själv eller annars)
 • Har satt särskild ansträngning för att hitta ett jobb när som helst under de senaste fyra veckorna.
 • Kunna göra jobb under de senaste fyra veckorna

Vi kan identifiera sysselsättning och arbetslöshet befolkning enligt ovanstående uppgifter.

Arbetslöshet och ekonomi

Om arbetslösheten är hög visar det sig att ekonomin är underpresterande, eller bruttonationalprodukten har fallit och om arbetslösheten är låg växer ekonomin. Ibland kan arbetslösheten förändras enligt branschen. Utvidgningen av vissa branscher skapar nya sysselsättningsmöjligheter. Då sjunker arbetslösheten i den industrin. Såsom det finns få typer av arbetslöshet. De är;

Strukturell arbetslöshet: sker när man byter marknader eller ny teknik gör vissa arbetares färdigheter föråldrade.

Friktionslöshet: existerar på grund av den normala omsättningen på arbetsmarknaden och tiden för att hitta nya jobb.

Cyklisk arbetslöshet: inträffar när det inte finns tillräckligt med aggregerad efterfrågan i ekonomin för att ge anställning för alla som vill arbeta.

Sysselsättning är den främsta källan till personlig inkomst för många människor i världen. Det har en inverkan på konsumentutgifter, levnadsstandard och övergripande ekonomisk tillväxt. Således är arbetslösheten en bra indikator för att mäta landets ekonomiska situation.

Image Courtesy: 

"US Arbetslöshet 1890-2011" Av Peace01234, två poäng tillagd av mig själv - Fil: US Arbetslöshet 1890-2009.gif (Public Domain) via Wikimedia Commons Wikimedia