Vad var den amerikanska revolutionen

Amerikansk revolution: Översikt

Termen amerikanska revolutionen markerar en evig historisk era som annars kallas det revolutionära kriget. Det kan kallas en världsförbrytande politisk katastrof som inträffade 1775 och varade fram till 1783. Det började mellan Storbritannien och de tretton förenade före detta brittiska kolonierna på den nordamerikanska kontinenten. Amerikanska revolutionen bestod av ett antal slag utbrott på olika platser i Amerika med den första av serien, känd som striderna i Lexington och Concord, som uppträder i Lexington och Concord Massachusetts i Amerika. Som förstod av många var huvudorsaken till krigets början behovet av frihet från de brittiska som styrde i de tretton staterna i Nordamerika, som vid den tiden var brittiska kolonier.

Amerikanska revolutionen: Tidslinje 

Sammanlagt cirka tjugofem strider gjorde upp den amerikanska revolutionen. Som nämnts ovan utbröt det första slaget i Lexington och Concord och följde sedan med ett antal andra slag på många platser i New York, Massachusetts, provinsen Quebec, New Jersey, Pennsylvania, Georgia, South Carolina, North Carolina och Virginia. Bortsett från striderna ägde rum ett antal viktiga händelser som var viktiga för de amerikanska politiska angelägenheterna under den amerikanska revolutionen. Tidigare amerikansk president George Washington tog över som den amerikanska arméns befäl vid slaget vid Bunker Hill i juni 1775. År 1776 skrev Thomas Jefferson med sig självständighetsförklaringen och 1776 publicerades Virginia-deklarationen om rättigheter. År 1778 samarbetade Amerika med Frankrike och bildade den francoamerikanska alliansen för att besegra Storbritannien och 1779 kom Spanien också in. Betydande för Amerikas historia, 1781, övergav de brittiska styrkorna under Cornwallis till de amerikanska styrkorna under Washington i Yorktown . År 1983 slutade kriget med att underteckna Paris-freden.

Orsaker till den amerikanska revolutionen

Förståligt var det ett antal orsaker till den amerikanska revolutionen. Amerikanernas behov av att befrias från den brittiska regeringen och ha självständighet som en separat nation var den främsta orsaken bakom den amerikanska revolutionen. Amerika ville vinna tillbaka sina tretton stater som var brittiska kolonier vid den tiden. För det andra var det faktum att den brittiska regeringen ville att de amerikanska kolonierna skulle betala en betydande del av deras krigsskuld från de franska och indiska krigarna och de alltför stora skattebelopp som britterna samlade in från amerikanerna i form av sockerhandling, stämpelverk etc . Var ytterligare två huvudorsaker bakom den amerikanska revolutionen. Vidare har amerikanernas behov av att ha rättigheter i sin egen regering och lagstiftning också bidragit till utbrott av revolutionen.

Resultat av den amerikanska revolutionen

Resultaten från den amerikanska revolutionen omfattar i första hand oberoende och suveränitet och för det andra gav krigets vinnare ekonomisk tillväxt för Amerika, eftersom den stora efterfrågan på pengar för krigsmateriel slutade och därmed landets ekonomi fortsatte framåt. Landets jordbruk förbättrades och kvinnornas status utvecklades också. Slutligen blev de amerikanska kolonierna Förenta staterna och började gå framåt i världen som en stark nation.