Vad var syftet med Black Power Movement

Denna artikel förklarar,

     1. Vad är Black Power Movement?
          - Introduktion till Black Power Movement

     2. Syftet med den svarta kraftrörelsen?
          - Rörelsens mål
          - Konsekvenserna av rörelsen

Vad är Black Power Movement

Svart kraftrörelse var en rörelse bland afroamerikaner med ursprung i 1960-talet och betonade raspride och social jämlikhet genom skapandet av svarta politiska och kulturella institutioner. Denna rörelse växte ut ur civilrättsrörelsen som hade vunnit fart i mitten av det tjugonde århundradet. Black Power Movement hade en rad mål, från försvar mot rasdiskriminering till inrättandet av sociala institutioner och en självförsörjande ekonomi. Det anses emellertid inte som en formell rörelse som civilrättsrörelsen.

Trots att de civila rättigheterna rörde sig för att eliminera rasdiskriminering och skillnader mellan svartvita människor, inte alla svarta personer, var särskilt eleverna nöjda med det. Trots civilrättsrörelserna upplevde afroamerikaner olika orättvisor som rasdiskriminering, lägre löner och högre brottsfrekvenser i sina grannskap. Några afroamerikaner, speciellt den unga generationen, ansåg att civilrättsrörelsen grundades på de vita uppfattningarna av medborgerliga rättigheter, inte på de svarta perceptionerna. Black Power Movement uppstod ur detta missnöje. Således kan man säga att Black Power Movement var en fortsättning på den kamp som inleddes av Civil Rights Movement. Denna rörelse hade olika former av aktivism - några fredliga och vissa våldsamma.

 Begreppet Black Power var en populär slogan av denna kampanj, och den populiserades av Stokely Carmichael.

Vad var syftet med Black Power Movement

Stokely Carmichael definierade Black Power som "ett samtal för svarta människor ... att förena, för att känna igen sitt arv, för att skapa en känsla av gemenskap". Huvudsyftet med Black Power Movement var att skapa och uttrycka en ny rasmedvetenhet bland afroamerikaner och att förena dem i solidaritet och göra dem självberoende. Självförtroende var i själva verket ett huvuddrag i denna rörelse; Denna rörelse tillåter inte att vita vuxna ska gå med, till skillnad från Civil Rights Movement.

Mål för den svarta kraftrörelsen

Målen för Black Power Movement kan listas enligt följande:

  • Få frihet från vit myndighet i både politik och ekonomi
  • Att utforska och uttrycka svart identitet, kulturarv och historia (kallat svart medvetande)
  • Definiera världen i sina egna termer, inte enligt villkoren dikterade av det vita folket

Konsekvenserna av Black Power Movement

Den svarta kraftrörelsen kan betecknas som en politisk och kulturell revolution som förändrade det afroamerikanska samhället. Denna rörelse uppmuntrade svarta människor att vara stolta över sin hudfärg, historia, kultur och arv och utmanade de accepterade vita begreppen. Det förändrade inte bara människors tankar, det förändrade också människornas livsstil. 

Läs mer om den kulturella inverkan av Black Power Movement

Image Courtesy 

"Symbol-svartkraft" Av Joekilil - Egent arbete (CC BY-SA 4.0) via Commons Wikimedia