Vad är Creative Writing

Kreativt skrivande: vad är det där?

Normalt skrivande är den typ av skrivning som någon av oss skulle göra när som helst, var som helst för något ändamål. Till exempel skriva rapporter och uppsatser i klassrummet, skriva av personliga eller professionella skäl, skicka och svara på e-postmeddelanden, skriva brev till vänner och familj eller till och med skriva journalposter. Men kreativt skrivande är inte en form av normalt skrivande. Kreativt skrivande kan definieras som någon form av skrivning som är skrivet med sin kreativitet och sinne. Ja, för att vara en kreativ författare, måste man ha en bred fantasi och kreativitet att utvecklas från det självklara humdrumet i livet och presentera sina idéer innovativt. När vardagliga människor ser, kreativa författare observerar, låter de sina tankar vandra och komma upp med olika kreativa stycken som berättar som berättelser och dikter baserade på de vanliga saker de ser i livet. Dessutom hänvisar kreativt skrivande till att skriva om sina känslor och känslor på en litterär rik sätt med hjälp av litterära element som bildspråk. Kom ihåg att kreativ skrivning alltid betyder skrivning "utanför lådan."

Typer och genrer av kreativt skrivande

Kreativt skrivande omfattar att skriva olika typer och typer av skrivning. Huvudsakligen kan kreativt skrivande delas in i två kategorier som poesi och prosa med prosa igen uppdelad i fiktion och non-fiction. Termen fiktion avser historier som är centrerade på ett tema och skrivs om människor, platser eller deras handlingar och känslor. Korta berättelser och spelskrifter kan också höra i prosa. Poesi innehåller fria verser, sånger och dikter skrivna på ett visst tema.

Att prata om genrerna, kategorier under produkter av kreativt skrivande fall kan vara många olika genrer som episka, tragedi, natur, romantik, brottslighet, skräck, komedi, lyriska och dramatiska etc..

Element och allmänna drag hos en del kreativ skrivning

Skriven av någon består en del kreativ skrivning vanligen av ett antal uppsatta element, inklusive inställningen eller bakgrunden, plot eller storyline, synvinkel, karaktär (er), tema, motiv, humör, dialoger, stil osv..

Även om formerna för kreativt skrivande skiljer sig från varandra, förblir de allmänna egenskaperna hos kreativt skrivande likartade. För det första kräver någon form av kreativt skrivande romanförfattaren, dramatiken eller poeten att vandra i sin fantasi och resultatet ska vara väl penetrerande. En förbluffande del av kreativ skrivning är en skrivning som gör att läsaren känner att den är verklig och existerande, när den i verkligheten inte gör det. Kreativt skrivande bör vara uttrycksfullt och allt ska beskrivas mycket väl så att läsaren automatiskt visualiserar allt som hon läser arbetet. En utmärkt bit av kreativ skrivning innehåller ett stort antal adjektiv för att ge exakta meningar.

Så här startar du kreativ skrivning?

Steg i kreativt skrivande? För nybörjare är det starkt rekommenderat att uttrycka sina djupa känslor, alternativ, tankar, livserfarenheter etc. För nybörjare rekommenderas det alltid att börja med något enkelt och skriva det tydligt genom att vara kreativ och inte genom att vara påträngande eftersom sin kreativitet kan inte tvingas, det kan bara erkännas naturligt och skärpa över tiden och öva.