Finansiera - Sida 3
Avkastning mot räntesats Känner du skillnaden mellan avkastning och ränta? För att kunna göra snabba investeringsbeslut och beräkna din investeringsvinst måste du kunna skilja skillnaden. För att hålla det så...
HSA vs MSA HSA står för Health Savings Account, medan MSA står för Medical Savings Account. Dessa villkor hänvisar till sjukförsäkringssystem i Amerika. Även om det finns många människor som...
CFO vs Controller CFO, eller finansdirektör, och Controller är relaterade till ledarroll roller i en affärsverksamhet. Vissa kanske tror att de två är desamma och inte hittar några specifika skillnader...
SBI vs ICICI SBI står för State Bank of India. Det är en offentlig sektor institution (regeringen ägs), med en stor kundbas över hela Indien. Den har sju associerade banker...
TFSA vs RRSP Inom beskattning, pensionering och besparingar kommer två begrepp oftast att spela, särskilt i de kanadensiska regionerna. Dessa är TFSA och RRSP. Individer har ofta svårt att välja...
FCFF vs FCFE FCF är en akronym i företagsfinansiering med hänvisning till termen "Free Cash Flow". Free Cash Flow är det kassaflöde som kan distribueras bland organisationens säkerhetsinnehavare. Dessa är...
UGMA vs UTMA UGMA står för Uniform Gift to Minors Act, medan UTMA är enhetlig överföring till minderåriga Act. De är några av de besparingsalternativ som familjer kan välja för...
NRE vs NRO Personer med NRI-status (Non Resident Indians) kan välja mellan två alternativ när man öppnar ett bankkonto i Indien, vilket är ett NRE eller ett NRO-konto. Alla NRI...
RTGS vs NEFT BakgrundNEFT hänvisar till National Electronic Funds Transfer. Det är ett online-system för överföring av medel från en finansinstitut till en annan inom Indien (vanligtvis banker). Systemet lanserades...
ULIP vs ömsesidiga fonder Enligt konceptet är det endast en liten skillnad mellan ULIP-systemen och ett system för ömsesidig fond, vad gäller produktstruktur, exklusive riskdekning. De är båda marknadskopplade för...