Finansiera - Sida 4
PPO vs EPO Det finns många försäkringssystem skapade över hela världen för att försöka se till att folk får sina medicinska behandlingar till mycket rimliga priser. Det är svårt att...
HMO vs PPO Idag vill alla bara vara försäkrade. Mest speciellt om deras hälsa är på linjen, vill folk utnyttja högsta kvalitativa medicinsk service. I detta avseende kommer två slags...
OTC vs Exchange Många finansiella marknader runt om i världen, som aktiemarknader, gör handeln genom utbyte. Forex trading fungerar emellertid inte på utbyte, men handlar som "Over-The-Counter" -marknaderna (OTC). Vi...
CFD vs Spread Betting Både CFDs (Contracts For Differences) och Spread Betting är två finansiella produkter som används av näringsidkare i Storbritannien för att ta positioner på sina finansiella marknader....
YTM vs IRR IRR (Internal Rate of Return) är en term som används i företagsfinansiering för att mäta och granska projektets relativa värde. YTM (avkastning till löptid) används i obligationsanalys...
Avskrivningar vs Kapitalisering Avskrivningar och kapitaliseringar representerar två aspekter av ekonomi. Avskrivningar kan kallas som en process för redovisning av en ökande mängd över en tidsperiod. I enkla ord kan...
ABEC 5 vs ABEC 7 Är du skridskoåkare eller skateboarder? Om så är fallet måste du ha hört talas om ABEC-klassificeringssystemet. För de som inte gör det står ABEC för...
NPV vs DCF NPV och DCF är villkor som är relaterade till investeringar. NPV betyder Net Present Value och DCF betyder Rabatterad Clash Flow. NPV och DCF är nära kopplade...
Leverantörsskulder mot kundfordringar Leverantörsskulder och kundfordringar är villkor som är kopplade till affärer. Leverantörsskulder och kundfordringar är de två sidorna av en transaktion. Villkoren säger själva att de är olika...
US GAAP vs Canadian GAAP Det finns verkligen ingen storlek som passar alla i räkenskapen för redovisning över alla jurisdiktioner runt om i världen. Det finns olika redovisningsstandarder som IFRS...