Skillnad mellan kreditkredit och kreditkredit

Kreditlån vs Kreditlinje

I dagens osäkra ekonomi kastas beteckningarna "kreditkrediter" och "kreditkrediter" ganska mycket, men de flesta är lite oklara över skillnaderna mellan de två. För att fullständigt förklara varje term, kommer den här artikeln att använda exemplen på ett kreditkreditlån i hemmet och ett kreditinstitut för eget kapital. Även om båda exemplen i grunden innebär att man tar ut en annan inteckning i ett hem, finns det tydliga skillnader.

Med ett kreditkreditlån i hemmet ger banken dig en enkel klump av pengar, och du måste göra fasta betalningar på den summen varje månad, under en viss tid. Med ett kreditinstitut för hemkapital kan du extrahera medel (upp till en bestämd gräns) när du behöver Det här är i stort sett ett kreditkort som låter dig spendera pengar på din vilja. Också som ett kreditkort brukar vanligtvis ett minimibelopp som betalas ut varje månad, men det gör att du kan betala så mycket av balansen som du önskar. Den totala summan av pengar som finns till förfogande i både ett kreditkreditlån och ett kreditkrediter för hemkapital beror på många faktorer, inklusive din kredithistoria, skuld, total inkomst och självklart värdet på ditt hem.

Både ett bostadsinstitutslån av kredit och ett hemligt eget kapital kreditkort har en hel del fördelar. Räntorna på båda typerna av kredit är vanligen ganska låga. Dessutom är räntebetalningar för bolagslån och kreditlängder vanligtvis också avdragsgilla.

Så, behöver du ett bostadsinstitutslån av kredit eller ett eget kapital kredit Vanligtvis är ett kreditinstitut i hemmet tillräckligt, eftersom det gör det möjligt för dig att möta löpande pengarbehov utan att gå för långt in i skulden. Men ibland när det behövs en betydande summa pengar för ett engångsändamål är ett bostadsobligationslån av kredit det mer logiska valet. En finansiell rådgivare i din bank kan hjälpa dig att bestämma vilket alternativ som är rätt för dig. När du pratar med din finansiell rådgivare, se till att diskutera olika typer av räntor och de olika typer av krediter som du kan bära. Vissa bolagslån på kredit och kreditlängder har räntor som fluktuerar, vilket kan kosta dig mycket i framtiden.

Sammanfattningsvis har ett kreditlån och en kreditkredit olika aspekter:

1. Ett kreditlån är en enda engangsbelopp som lånas mot säkerheter, där du måste göra fasta månatliga betalningar under en viss tid.
2. En kreditkredit tillåter dig att ta ut pengar mot säkerheter när du behöver det, och bara har en månatlig månadsbetalning på grund av (men du kan betala mer än det lägsta om du vill).