Vad är skillnaden mellan verktyg och utrustning

Verktyg och utrustning är termer som ofta används utbytbart utan att känna till den faktiska skillnaden mellan verktyg och utrustning, men de har faktiskt olika definitioner. Verktyg och utrustning är inte bara två ord som ofta används i det dagliga livet, men också två redskap som ofta används varje dag också. Hur skiljer man emellertid mellan dessa två objekt? Låt oss ta reda på det.

Vad är ett verktyg?

Alla fysiska föremål som används för att uppnå ett mål men som inte konsumeras under denna process kan definieras som ett verktyg. Informellt sett kan det också användas för att beskriva en specifik procedur med ett specifikt syfte också. Användningen av verktyg från människor daterar tillbaka miljoner år. Människor är dock inte de enda varelser som är kända för att använda verktyg i sitt dagliga liv.

Verktyg kallas ofta även maskin, apparater, redskap, instrument eller redskap. Kunskapen om att erhålla, konstruera och använda verktyg är känt som teknik. Antropologer ser användningen av verktyg som ett viktigt steg i mänsklighetens utveckling. Det sägs att efter att människor utvecklat en motsättbar tumme som är användbar för att hålla redskap, ökade också människors intelligens drastiskt.

Verktyg kan utföra en rad olika funktioner som skärning och hakning, rörelse, formning, fastsättning, styrning, beslut om kemiska förändringar, fästning, information och dataprofilering. Det kan finnas specifika verktyg som är avsedda för specifika ändamål medan de flesta verktyg kan fungera som en kombination av användningsområden.

Vad är utrustning??

Idén om utrustning representerar alla slags maskiner, funktionella anordningar eller tillbehör som tjänar en individ, hushåll eller samhällsändamål. Vanligtvis är en uppsättning verktyg som är utsedda för en specifik uppgift känd som utrustning. Detta kan vara en liten uppsättning funktionella föremål i en färdig produkt. Till exempel kan utrustning av en bil vara alternatorer, absorberare, optiska, elektroniska lådor, etc. Utrustning av ett hus kan vara apparater, medan utrustning också kan innehålla alla typer av enheter som behövs för en viss uppgift.

Vad är skillnaden mellan verktyg och utrustning?

Verktyg och utrustning är två ord som ofta används synonymt, främst på grund av likheterna i deras betydelser. På grund av denna faktor kan de i de flesta fall användas omväxlande. I vissa fall kan det dock inte vara så.

• Ett verktyg kan vara något som används för att uppnå ett mål. Utrustning brukar beteckna en uppsättning verktyg som används för att uppnå ett specifikt mål.

• Ett verktyg kan också vara icke-mekaniskt. Men när man säger utrustning finns det en viss mekanisk aspekt som inte kan ignoreras.

• Användningen av verktyg mellan människor går tillbaka till miljontals år. Användningen av utrustning är emellertid mer av en nyutveckling.

• Verktyg ses ofta också av djur. Utrustningen används endast av människor.

• Verktyg är vanligtvis målsättning. Utrustningen är utformad för en specifik uppgift.