Vad är en historiens moral

Vad är en historiens moral

En moral är det bakomliggande budskapet i en historia. Det är en lektion som lär dig hur du ska verka i världen. Ibland kan en sagas moral uttryckligen anges genom ett maximum i slutet av en berättelse. Annars kan läsarna eller lyssnarna av berättelsen kunna bestämma historiens moral för sig själva.

I allmänhet finns historier med moral oftast i barnlitteratur, eller i inspirations- och motivationshistorier skrivna för vuxna. Faktum är att moralen var ett av de viktigaste syftet med barnlitteraturen tidigare.

Parabeller och fabler är två populära historia genrer som bär moral. Aesops fabler, för exempel, innehåller alla historier med moral. De flesta av dessa berättelser innehåller djur, mytiska varelser, växter, livliga föremål eller naturkrafter som karaktärer. Dessa tecken ges mänskliga egenskaper och uppför sig precis som människor gör. Den moraliska lektionen uttrycks vanligtvis uttryckligen i slutet av berättelsen i form av en maxim.

exempel

Nedan följer moralen av några välkända historier.

Myran och Sprinkhopparen - Det är bäst att förbereda sig för nödvändighetsdagen

The Crow och the Pitcher - Lite för lite gör tricket / Nödvändigheten modern till uppfinningen

Lejonet och musen - Lilla vänner kan visa sig stora vänner

Sköldpaddan och Hare - Plodding vinner tävlingen

Wolfen i fårens kläder - Utseende kan vara vilseledande

Cinderella - Att ha mod och tro på sig själv        

Skönhet och odjuret - Skönhet på insidan är väldigt viktigt

Charlotte's Web - Värdet av vänskap och lojalitet

God Samaritan - Hjälp de som behöver

Goldilocks och de tre björnarna - Respektera andra egenskaper och integritet 

"Lilla vänner kan visa sig stora vänner"

Hur man hittar en historiens moral

Moralen av historien är den lektion författaren vill att du ska lära av den berättelsen. För att hitta den här lektionen måste du först tänka på vad som hände i slutet av historien.

Lyckades huvudpersonen? Eller misslyckades han i slutet?

Om han lyckades, vad gjorde han rätt? Vad gjorde han fel?

Och vad lärde karaktärerna av deras erfarenhet?

Till exempel, låt oss titta på historien om myran och gräshoppan. I denna historia tillbringar gräshopparen sommaren sång och gör inget hårt arbete, men myran arbetar hårt och lagrar mat för vintern. När den kalla årstiden anländer, hoppar gräshoppan, men myran har all den mat han behöver. Det är myran som lyckas och gräshoppan som misslyckas. Men varför händer detta? Vad lyckades myran? Det är för att myran har en framsynthet att tänka på framtiden och förbereda sig för framtiden att han lyckas i berättelsen. Så moralen av denna historia kan tas som "om du arbetar idag kan du skörda fördelarna med det imorgon".

Det är också viktigt att veta att en historia kan ha mer än en moralisk lektion. I gräshoppens och myrens berättelse kan det exempelvis finnas olika moraliska lektioner som värdet av det hårda arbetet, och dårskapen till improvidence.

Image Courtesy:

"Lejonet och musen" (Public Domain) via Commons Wikimedia