Vad är Moral of Charlotte's Web

Moral: Värdet av lojalitet och vänskap

Charlotte's Web är en mycket läsbar barns berättelsebok skriven av E. B. White. Den publicerades 1952. Denna berättelse handlar om vänskapen mellan en gris med namnet Wilbur och en barnspindel som heter Charlotte. Innan vi tittar på historiens moral, låt oss titta på en kort sammanfattning av Charlotte's Web.

Sammanfattning av Charlotte's Web

Grisen heter Wilbur får veta att han ska slaktas till jul. Han blir väldigt rädd och upprörd, men hans vän Charlotte, spindeln, lovar att rädda sitt liv. Hon väcker hemligt ord i hennes webb som lovar Wilbur. Folk börjar tänka att det är ett mirakel och Wilbur får mycket publicitet.

Värde av lojalitet och vänskap

Bonden Zuckerman går in i Wilbur till landmässan. Där sparar Charlotte dagen genom att väva "Humble" på hennes webb. Wilbur är beundrad av alla och vinner ett speciellt pris på mässan. Men Charlotte, uttömd av hennes ansträngningar efter att ha spunnit en säck som innehåller hennes avkomma, förblir på mässan och dör ensam. Wilbur ser efter äggsäcken och de små spindlarna.

Vad är Moral of Charlotte's Web

Lojalitet och vänskap kan tas som huvudtema eller moral av denna historia. Charlotte och Wilbur är sanna vänner, och Charlotte arbetar outtröttligt för att rädda hennes väns liv. Charlotte ber inte om något i gengäld.

På samma sätt ser Wilbur efter Charlottes avkommor efter hennes död. Han gör det också.

Bestämning och uthållighet är två andra teman som kan observeras i denna historia. Till exempel är Charlotte beslutsamhet att rädda Wilbur och Wilbur beslutsamhet att ta upp Charlottes avkommor bevis på denna bestämning.

De oundvikligheten av döden är ett annat tema som löper genom hela historien. Även om Charlotte arbetar hårt för att stoppa Wilburs död, kan inte ironiskt noggrannas Charlotte död i slutet.

Image Courtesy:

"Charlotte's Web-collage of original penna + bläck skisser 1952 av Garth Williams" av Paul K. (CC BY 2.0) via Flickr