Vad är förhållandet mellan Iambic Pentameter och Blank Verse

Denna artikel förklarar,

1. Vad är Iambic Pentameter?
     - Definition, struktur, exempel
2. Vad är Blank Verse?
     - Beskrivning, exempel
3. Vad är förhållandet mellan Iambic Pentameter och Blank Verse?
     - Förklaring med exempel

Vad är Iambic Pentameter

Iambic pentameter är en vanlig meter i poesi. Låt oss titta på meningen med ordet iambic pentameter för att förstå dess funktion. Detta ord består av tre ord: Iamb -Penta-Meter.

Ett lamm är en metrisk fot som har en ostressad stavelse följt av en stressad stavelse. (Ba-BUM). Penta betyder fem. Således har iambisk pentameter fem par av växlingar av otryckta stavelser och betonade stavelser. Det finns tio stavelser i varje rad.

Rytmen i varje linje låter som:

ba-BUM / ba-BUM / ba-BUM / ba-BUM / ba-BUM

Många av Shakespeares vers har skrivits i iambisk pentameter. Till exempel,

Skall jag comKLIPPAdig TILL en SUMMAmeren s DAG? - (från Sonnet 18)

Om MUsic VARA de MAT av KÄRLEK, spela - (från Tolfte natten)

Vad är Blank Verse

Blank vers är skriven i vanliga metriska men ojämna linjer. Den kan bestå i vilken typ av mätare som helst, t.ex. lamb, trochee, spondee och dactyl. En tom vers har inte heller ett fast antal linjer. Detta format används både i reflekterande och beskrivande poesi såväl som i dramatiska monologer.

"Du stjärnor som regerade på min nativitet,

Vems inflytande har tilldelat död och helvete,

Gör nu Faustus som en dimmig dimma

In i ingrepp på att arbeta med moln,

Det när de gnider ut i luften,

Mina lemmar kan utgå från sina rökiga munar,

Så att min själ kan gå upp till himmelen. "

- "Doctor Faustus" av Christopher Marlow

Vad är förhållandet mellan Iambic Pentameter och Blank Verse

Nu när du vet betydelsen av de två termen blank vers och iambic pentameter låt oss titta på förhållandet mellan iambic pentameter och blank vers. Som nämnts ovan är blank vers skriven med en vanlig metrisk. Iambic pentameter är den vanligaste mätaren som används i blank vers. Detta är förhållandet mellan iambisk pentameter och blank vers. Blank vers är mycket lik normal tal; Det är den iambiska pentametern som ger en dramatisk och poetisk kvalitet. Om du noggrant läser den tomma versen från Marlows "Doctor Faustus" som ett exempel ovan kommer du att inse att linjerna är skrivna i iambisk pentameter.

Nedan finns några fler exempel på blank vers skrivet i iambisk pentameter.

"Av människans första olydnad, och frukten

Av det Förbjudna Tree, vars dödliga smak

Bröt döden in i världen, och hela vår väg,

Med förlust av Eden, till en större Man

Återställ oss och återfå den lycksaliga platsen,

Sjung Heav'nly Muse, det på hemlighetens topp

Av Oreb eller Sinai inspirerade

Den herde, som först lärde ut det utvalda fröet,

I början hur Heav'ns och Earth

Steg ut ur kaos ... "

- "Förlorade paradiset" av John Milton

"Havet var inte en mask. Inte mer var hon.

Sången och vattnet var inte medleyrade ljud

Även om vad hon sjöng var vad hon hörde,

Sedan det hon sjöng var yttrade ord för ord.

Det kan vara att i alla hennes fraser rörde sig

Det slipande vattnet och den gasande vinden;

Men det var hon och inte havet vi hörde. "

 - "Beställa Idéen i Key West" av Wallace Stevens

Hur man skriver i Iambic Pentameter