Vem är antagonisten i en berättelse

Att veta vem en antagonist är i en historia låter dig förstå karaktärerna i en berättelse bättre. Nu, som ni alla vet, är en historia uppbyggd av ett antal element som tomt, humör, inställning, teman och tecken. Av dessa delar är tecken väldigt viktiga för en berättelse, eftersom en berättelse är uppbyggd kring varje karaktärs handlingar. Även handlingar av de mest mindre tecken har ett ord i en historia. Alla dessa tecken är de som tar berättelsen till olika vägar. De typer av tecken som utgör en historia är huvudpersoner och små tecken. Huvudpersonen i en historia är vad vi kallar huvudpersonen. Protagonisten hjälper dig att bestämma vad du kan förvänta dig av historien. Medan huvudpersonen är historiens huvudfokus, kan en historia inte vara komplett utan en antagonist. Vem är en antagonist? I den här artikeln kommer vi först att prata om antagonistens roll i berättelser och sedan gå vidare för att diskutera antagonisterna i olika historier.

Definition av antagonist

Antagonisten i en historia är protagonistens motsatta kraft. Nu vet vi att huvudpersonen är historiens ledande karaktär. Vanligtvis handlar det om den resa som denna huvudperson tar. På denna resa möter han eller hon hinder som testar honom eller henne. En antagonist är kraften, som vanligtvis sätter dessa hinder i huvudpersonens väg. Har du märkt ordet "kraft" som används för att beskriva den motsatta faktorn för en huvudperson? Vi använder "kraft" utan att använda "enskild" eller "person" för att beskriva antagonisten av en enkel anledning. Anledningen är att en antagonist kan vara en karaktär eller en person såväl som ett yttre element, en kraft i naturen. Tänk till exempel att det finns en historia där en man är hemma hemma under en storm. Han går igenom enorma problem att hitta sin väg. I detta scenario är antagonisten stormen. Det är den kraft som presenterar hinder för huvudpersonen. Samtidigt kan en antagonist vara en annan individ. Tänk på klassiska historiska teman. I dessa berättelser ser vi ofta en skurk. Detta är den person som är böjd på att förstöra huvudpersonens liv. I sådana situationer är denna skurk antagonisten.

Exempel på antagonist

Nu har vi förstått vem en antagonist är, låt oss fokusera på att hitta några exempel från litteraturvärlden för antagonister.

Låt oss först överväga det berömda arbetet av R. R. Tolkien, Ringenes Herre. I Ringenes Herre är den främsta antagonisten Sauron, den mörka herren som planerar att få tillbaka sin ringen och förstöra världen genom att sprida mörkret och ondskan. Du måste dock ha märkt att Sauron inte är den enda antagonisten i den här historien. Det finns orker, det finns Saruman, det finns goblins och många fler varelser som står i vägen för Frodo och andra hjältar av historien. De är alla antagonister eftersom de är motsatta krafter som står i vägen för Frodo.

När vi tittar på romanen, "Great Gatsby" av Scott Fitzgerald, är antagonisten Tom Buchanan. Huvudpersonen är Jay Gatsby kring vars liv hela historien är vävd. Hans främsta hinder i berättelsen är Tom Buchanan, som är mannen till den kvinna han älskar.

Om du tar "Harry Potter" av J.K. Rowling, Harry är historiens huvudperson medan Lord Voldemort är antagonisten. Han är den största negativa kraften som gör Harrys liv olycklig. Han är orsaken till att Harrys liv är vad det är.

Såsom framgår av ovanstående exempel borde det nu vara klart för dig att varje historia har en negativ kraft eller en antagonist. Även de enklaste folktalesna har barns berättelser antagonister. Om vi ​​tar berättelsen om Snow White spelar Snow Whites onda styvmor rollen som antagonisten. Om vi ​​tittar på berättelsen om Rödhuvud är vargen antagonisten.

Sammanfattning

Antagonist är motsatsen till huvudpersonen i en berättelse. Denna motsatta kraft kan vara en annan karaktär, eller det kan vara ett naturligt element som en storm, en jordbävning eller rädslan som ligger i huvudpersonens sinne. Utan en antagonist har en historia ingenting att berätta. Detta beror helt enkelt på att en huvudperson kan inte växa utan en antagonist. Den enda anledningen till att en historia blir intressant är att det finns ett sammanhang mellan en huvudperson och en antagonist.

Bilder Hälsovård:

  1. Sauron av Katie Tegtmeyer (CC BY 2.0)
  2. Lord Voldemort av Kevindooley (CC BY 2.0)