Varför är abort en etisk fråga

Varför är abort en etisk fråga är en fråga som inte kan läsa den religiösa och samhälleliga konsekvensen av denna handling. Abort är en handling av att ett foster avlägsnas från kvinnans livmoder. Det resulterar vanligtvis i fostrets död. Abort har blivit mycket vanligt i de flesta länder runt om i världen med lagar som har gått för att göra det lagligt. Abort utnyttjas i många situationer när barnet blir oönskade. Med tiden har det skett ett kulturellt skifte i folkets inställning till abort. Människor och regeringar har blivit liberalare idag och behandlar frågan som en personlig. Det finns dock fortfarande många som anser abort som moraliskt och etiskt fel eftersom det innebär att man dödar ett mänskligt foster. är en fråga ifrågasatt av vem som inte kan läsa den religiösa och samhälleliga konsekvensen av denna handling. Denna artikel försöker utforska dessa etiska problem.

Många religioner anser att abort är omoraliskt

Det finns många kulturer och religioner som anser abort som omoraliskt och oetiskt. Dessa religioner tror att avslutande graviditet dödar en människa, även om den är i form av ett foster. Argument som presenteras till stöd för etiken säger att man inte har rätt att döda en människa. Supporters säger att livet är en dyrbar gåva av gud och att man avskyr livet när han eller hon bestämmer sig för att avbryta. Det finns emellertid omständigheter där abort blir nödvändigt som när en kvinna har allvarliga hälsoproblem och graviditet kan äventyra hennes liv. Om barnet föds kan det orsaka allvarliga hälsoproblem eller besvär för en kvinna, borde hon inte ha rätt att säga upp graviditeten? Det här är ett scenario där även de mest vokal- och vokala supporterna av etik i abort blir tysta. Det betyder att det inte finns några klara svar på moral- och etikfrågor som är involverade i abort.

Religioner betraktar abort som dödande av en människa

I alla religioner i världen anses dödande oskyldiga människor vara felaktiga och olagliga. Eftersom foster är oskyldiga livsformer som har potential att utvecklas till människor, dödas dem genom abort anses omoraliskt för de flesta religioner, även om abort har legaliserats i de flesta länder i världen. Abort är fortfarande ett rättsligt alternativ för kvinnor som vill säga upp sina graviditeter. Den grundläggande etiska frågan kvarstår dock vid abort även i dessa länder.

Juridisk alternativ utspädar moral som är involverad i abort

Lagligt sett är ett foster inte en fullt utvecklad människa. Som sådan kan inte abort behandlas som ett mord. Även om ett foster skulle antas som en människa, kan man inte motivera att fortsätta med graviditeten om det orsakar olägenhet för kvinnan eller äventyrar hennes liv. Med abort tillgänglig som ett rättsligt alternativ är det inte möjligt för lag att tvinga en kvinna att slutföra graviditetsperioden och föda ett barn. Högst kan argument presenteras för att slutföra graviditeten genom att säga att det är ett etiskt och moraliskt val.

Etik på kön måste besvaras i förväg

Om en kvinna blir gravid om hon inte konsumerar piller eller eftersom hennes partner inte använt ett preventivmedel, är det för mycket att be henne att slutföra sin graviditet och föda ett barn. Det är trots allt hennes kropp och hon har rätt att göra med sin kropp vad hon anser vara bäst. Faktum är att abortens anhöriga säger att det är oetiskt att tvinga en kvinna att fortsätta att födas ett barn när hon blir gravid.

Graviditet är ett resultat av sexuell aktivitet och om etiken skulle tillämpas på abort, kommer säkerligen sexuell etik att spela när man talar för eller mot abort. När det finns så mycket frihet som män och kvinnor får njuta av sina sexliv, är det i själva verket oetiskt att försöka förebygga abort eftersom det är en följd av sexuell aktivitet.