Vad är vävnadsteknik

Vävnadsteknik, som nu är kopplad till termen regenerativ medicin, är ett relativt nytt och framväxande fält av kombinerade vetenskaper. På grund av dess tvärvetenskapliga tillvägagångssätt, som omfattar alla specialiteter inom medicin, teknik och grundvetenskap, har det resulterat i omfattande forskning och översättning till medicin inom en mycket kort period. Denna artikel fokuserar på vilken vävnadsteknik som har medfört behovet av vävnadsteknik, dess nuvarande status och löftet för framtiden.

Tissue Engineering Definition

En vävnad definieras som en samling eller aggregering av morfologiskt liknande celler i en intercellulär matris som verkar tillsammans för att utföra specifika riktade funktioner. Konstruktion per definition är branschvetenskap och teknik som berör konstruktion, byggande och användning av motorer, maskiner och konstruktioner. Därför kan vävnadsteknik helt enkelt tolkas som konstruktion, byggnad och användning av celler och intercelliga matriser för att samordna specifika funktioner som är karakteristiska för en vävnad.

Varför vävnadsteknik kom till?

Vävnadskada, skada eller förlust leder till minskad funktion hos det associerade organet. Skadan kan vara akut vilket resulterar i plötslig förlust av stora mängder vävnad eller kronisk degenerering med åldrande. Även om de flesta organ i vår kropp har inbyggda regenerativa förmågor, är deras regenerativa hastighet antingen inte kapabel att hantera omfattande skador eller minskas med åldrande, vilket leder till förlust av vävnad. I sådana fall är den enda lösningen för att återställa organfunktionen ersättningen av den förlorade / skadade vävnaden med väl fungerande vävnad. Ursprungligen utfördes ersättning genom att erhålla överskott av vävnad från en annan del av de skadade individuella orimmunologiskt matchande individerna (donatorer) för att förhindra avstötning eller negativa immunsvar. I händelse av upprepade skador eller brist på matchande givare var ersättning dock ett problem. Vävnadsteknik framkom därför för att ta itu med denna brist och evigt behov av hälsosam vävnad i medicin.

Vävnadsteknik då och nu

I de tidiga dagarna av vävnadsteknik användes dekellulariserade vävnadsmatriser från kadaverna för att ge stöd och tillväxtmaterial för utsöndrade celler odlade i cellkulturer. Detta utvecklades sedan till användningen av konstruerat material, syntetiska polymerer, som stödmatriser för cellsåning. Utveckling av manipulerade lungor, lever och kärltransplantat undersöks med hjälp av denna idé. Forskningen inom vävnadsteknik expanderar och innefattar utveckling av material som levererar celler till nödvändiga platser baserat på nanoskalaytopografi och utveckling av biomaterial för att frigöra bioaktiva faktorer för helande och vävnadsbildning. Upptäckten av stamceller och deras potential i vävnadsutveckling och regenerering ger ytterligare möjligheter till vävnadsteknik och regenerativ medicin. Förfusion av dessa celler direkt till organet som behöver repareras är en strategi, medan man manipulerar dessa celler kemiskt eller genetiskt att migrera och differentiera till specifika celltyper studeras också.

Det löfte som framtiden håller på för vävnadsteknik och regenerativ medicin framgår tydligt i flera riktningar, som involverar de olika specialiteterna vetenskap och teknik, från naturligt producerade stamceller till manipulerade biomaterial och nya, kreativa strategier för att kombinera olika metoder. Denna snabba förflyttning av vävnadsteknik och regenerativ medicin visar enorm potential för vården, där det inte på en dag som är för långt i framtiden kommer att bli bekämpat, inte bara akuta skador utan även kroniska sjukdomar och åldrande.