Teknologi - Sida 2
Virtual Private Network (VPN) bygger i princip ditt eget privata nätverk på en gemensam infrastruktur eller plattformar som Internet, MPLS eller någon annan gemensam infrastruktur. VPN är en kostnadseffektiv byggnad...
De huvudskillnad mellan Zend Framework 1 och 2 är det Zend 1 är en öppen källkod PHP-ram som är kompatibel med PHP 5, medan Zend 2 är en öppen källkod...
De huvudskillnad mellan Windows Kärnan och Linux Kärnan är det Windows-kärnan, som finns i Windows Operativsystem, är en kommersiell programvara medan Linux Kernel, som finns i Linux-operativsystemet, är en öppen...
De huvudskillnad mellan widget och app är det a widget är en enkel och lättanvänd programvara som kan användas i olika mjukvaruplattformar medan en app är ett komplett fristående program...
De huvudskillnad mellan Webform och MVC är det Webform följer en traditionell händelsesdriven utvecklingsmodell medan MVC följer en modell, visning och styrmönsterbaserad utvecklingsmodell. ASP.NET är ett webbramverk utvecklat av Microsoft....
De huvudskillnad mellan webbservern och applikationsservern är deras respektive användningsområden. Användningen av en webbserver är värd för webbapplikationer medan användningen av en applikationsserver är värd för webb- och företagsapplikationer.  ...
De huvudskillnad mellan WCM och CMS är attWCM är ett Content Management System som är speciellt utformat för att hantera webbinnehåll medan CMS är ett system som används för att...
De huvudskillnad mellan virus och trojan är att virus är en skadlig programvara som kan kopiera sig och skada systemet genom att förstöra data medan Trojan är en skadlig programvara...
De huvudskillnad mellan variabel och parameter i SQL är att variabel hjälper till att hålla ett enda datavärde av en viss typ medan parametern hjälper till att utbyta data bland...
De huvud skillnad mellan varchar och nvarchar är det varchar är en variabel längd icke-Unicode datatyp medan nvarchar är en variabel längd Unicode datatyp. En databas är en samling av...