Vad är skillnaden mellan Core Java och Advanced Java

De huvudskillnad mellan Core Java och Advanced Java är det Core Java används för att bygga allmänna applikationer medan Advanced Java används för att bygga företagsnivå applikationer.

Java är ett allmänt användande programmeringsspråk på hög nivå som hjälper till att bygga en mängd olika applikationer. Java är populärt eftersom det ger plattformen eftersom det ger olika funktioner som oberoende, säkerhet, multithread support. Det finns två typer av Java som Core Java och Advanced Java. Core Java täcker de grundläggande begreppen i Java-programmeringsspråket. Å andra sidan är Advanced Java nästa nivå efter Core Java.

Viktiga områden som omfattas

1. Vad är Core Java
     - Definition, Funktionalitet
2. Vad är Advanced Java
     - Definition, Funktionalitet
3. Vad är förhållandet mellan Core Java och Advanced Java
     - Föreningens sammanfattning
4. Vad är skillnaden mellan Core Java och Advanced Java
      - Jämförelse av viktiga skillnader

Nyckelbegrepp

Avancerad Java, Core Java, Java

Vad är Core Java

Core Java fokuserar huvudsakligen på att bygga allmänna applikationer. Java Standard Edition (J2SE) är kategoriserad som Core Java. Core Java täcker huvudsakligen objektorienterade programmeringskoncept. De viktigaste OOP-pelarna är inkapsling, arv, abstraktion och polymorfism. De är som följer.

inkapsling - Kombinerar data och metoder till en enda enhet

Arv - Tillåter att använda en redan skapad klass utan att skriva koden från början och förbättra kodåteranvändningen

polymorfism - Tillåter skrivkod på ett sätt som ett objekt kan uppträda på flera sätt

Abstraktion - Låter skriva koden på ett sätt som döljer detaljerna för genomförandet för att minska komplexiteten.

Core Java hjälper till att implementera ovanstående begrepp när man utvecklar programvara.

Dessutom täcker Core Java koncept som swing, AWT, threading och samlingar. Swing och AWT hjälper till att bygga kraftfulla grafiska användargränssnitt (GUI). Vidare tillåter gängning att utföra flera processer samtidigt som samlingar tillåter manipulering av en grupp objekt. Sammantaget omfattar Core Java alla grundläggande begrepp i Java-programmeringsspråket.

Vad är Advanced Java

Avancerad Java är nivån framför Core Java och täcker mer avancerade begrepp som webbteknik och databasåtkomst. Java Enterprise Edition (J2EE) är kategoriserad som Avancerad Java.

Avancerad Java täcker ett antal ämnen. JDBC står för Java Database Connectivity. Det är ett standard Java API för att skapa oberoende anslutning mellan Java-språkbaserad applikation och databaser som MySQL, MSSQL och Oracle. Dessutom möjliggör servlets och jsp att utveckla dynamiska webbapplikationer. EJB tillhandahåller distribuerade och mycket transaktionsfunktioner för att bygga företagsapplikationer. Dessutom bidrar Java-webbtjänster till att bygga SOAP och RESTful webbtjänster. De ger en gemensam plattform för applikationerna att kommunicera med varandra.

Förhållandet mellan Core Java och Advanced Java

  • Avancerad Java beror på Core Java. Som ett resultat är det inte möjligt att utveckla applikationer med Advanced Java utan Core Java-kunskap.

Skillnad mellan Core Java och Advanced Java

Definition

Core Java är kategorin Java som täcker de grundläggande begreppen i Java-programmeringsspråket för att utveckla allmänna applikationer. Avancerad Java är kategorin Java som täcker de avancerade koncepten för att bygga företagsapplikationer med hjälp av Java-programmeringsspråket. Därför förklarar detta huvudskillnaden mellan Core Java och Advanced Java.

Java Version

Java Standard Edition (J2SE) kommer under Core Java medan Java Enterprise Edition (J2EE) omes under Advanced Java.

Ämnen eller områden

OOP, datatyper, operatörer, undantagshantering, gängning, gunga och samlingar är några ämnen i Core Java. Däremot är databasanslutning, webbtjänster, servlets, JSP, EJB, etc. några ämnen i Advanced Java.

Arkitektur

Vidare använder kärnan Java singelarkitektur. I motsats till detta använder Advanced Java två-tierarkitektur. t ex klient, server arkitektur. Detta är en stor skillnad mellan Core Java och Advanced Java.

tillämpningar

En annan fördel mellan Core Java och Advanced Java är att Core Java hjälper till att bygga allmänna applikationer medan avancerad Java hjälper till att bygga applikationer på företagsnivå. t ex webbprogram mm.

konclusion

I korthet är Core Java och Advanced Java två typer av Java-språk. Huvudskillnaden mellan Core Java och Advanced Java är att Core Java används för att bygga allmänna applikationer medan Advanced Java används för att bygga företagsnivå applikationer.

Referens:

1. "Java Översikt." Www.tutorialspoint.com, Tillgänglig här.
2. "Servlets Översikt." Www.tutorialspoint.com, Tillgänglig här.

Image Courtesy:

1. "2327538" (CC0) via Pixabay