Vad är skillnaden mellan systemflödesdiagram och programflödesdiagram

De huvudskillnad mellan systemflödesschema och programflödesschema är det ett systemflödesschema representerar ett helt system medan ett programflödesdiagram representerar ett enda program. 

Programutveckling är en komplex uppgift. Det är inte möjligt att skriva program för hela systemet direkt. Därför är det nödvändigt att modellera systemet för att få en bättre förståelse för systemet. Dessutom finns det olika diagram som hjälper till att förstå systemets funktionalitet. Ett sådant diagram är ett flödesschema. Det är en schematisk representation som illustrerar en lösningsmodell för ett givet problem. Systemflödesschema och programflödesschema är två typer flödesschema.

Viktiga områden som omfattas

1. Vad är ett flödesdiagram
     - Definition, Funktionalitet
2. Vad är ett systemflödesdiagram
     - Definition, Funktionalitet
3. Vad är ett programflöde
     - Definition, Funktionalitet
4. Vad är skillnaden mellan systemflödesdiagram och programflödesdiagram
     - Jämförelse av viktiga skillnader

Nyckelbegrepp

Program Flowchart, System Flowchart

Vad är ett flödesdiagram

Ett flödesschema är ett diagram som representerar stegsekvensen för att lösa ett givet problem. Det är lättare att lära och skriva än ett vanligt programmeringsspråk. Dessutom hjälper det att identifiera de steg som krävs för att uppnå en viss uppgift.

Figur 1: Ett flödesdiagram

Det finns olika symboler i ett flödesschema. En oval symbol representerar start och slut på flödesschemat. Under tiden representerar en rhombus symbol insignaler och utgångar. En användare som anger värdena för variabler är en ingångsoperation. Visa det beräknade resultatet på skärmen är en utgångsoperation. En rektangel representerar en process såsom en beräkning eller en variabel initialisering medan en pil beskriver sekvensflödet. Dessutom hjälper en diamantsymbol att göra beslutsfattande.

Vad är ett systemflödesdiagram

Ett systemflödesschema är ett diagram som beskriver hur ett helt system fungerar. Det hjälper till att känna igen flödet av operationer i systemet. Det hjälper också till att förbereda de nödvändiga dokumenten i systemet.

Figur 1: Systemflödesdiagram

Vidare återspeglar ett systemflödesschema relationerna mellan ingångar, utgångar och processer. Chefer, affärsanalytiker och Software Engineers använder systemflödesschema för att analysera och designa systemet.

Vad är ett programflöde

Ett helt mjukvarusystem är en samling av flera program. Ett programflöde beskriver ett enda program. Innan du skriver programmet är det en bra metod att rita ett flödesschema och identifiera hur man löser uppgiften med det programmet.

Figur 3: Program Flowchart

Antag exempelvis att du måste skapa ett program för att hitta en rektangel. Det första steget är att deklarera en variabel som heter område och att initiera den med noll. Därefter kan du ange värden för längd och bredd. Det tredje steget är att beräkna området och för att lagra resultatet till det variabla området. Slutligen visas det beräknade resultatet på skärmen. Efter att ha ritat flödesschemat kan programmeraren skriva programmet genom att följa stegen i programflödet. Detta är en effektiv metod, särskilt när man löser en komplex uppgift.

Skillnad mellan systemflödesdiagram och programflödesdiagram

Definition

Systemflödesschema är en typ av flödesschema som förklarar funktionaliteten hos ett helt system. Ett flödesschema är däremot en typ av flödesschema som förklarar hur ett visst program löser en given uppgift. Således är detta den grundläggande skillnaden mellan systemflödesschema och programflödesdiagram. 

Komplexitet

Komplexiteten är en stor skillnad mellan systemflödet och programflödet. Systemflödesschema är komplexa och är svåra att förstå. Programflödesdiagrammen är emellertid lätt att förstå.

Användande

Det finns en annan skillnad mellan systemflödesdiagram och programflöde baserat på användningen. Ett systemflödesschema hjälper till att få en förståelse av hela systemet medan ett pogramflödesschema hjälper till att få en förståelse för hur man löser problemet med programmet.

Slutsats

I korthet är systemflödesdiagram och programflödesdiagram två typer av grafiska diagram. Huvudskillnaden mellan systemflödesschema och programflödesdiagram är att ett systemflödesdiagram representerar ett helt system medan ett flödesschema representerar ett enda program. 

Referens:

1. "Flödesschema". Wikipedia, Wikimedia Foundation, 18 oktober 2018, Tillgänglig här.

Image Courtesy: 

1. "Flowchart en" Av Erik Streb - Egent arbete (CC BY-SA 3.0) via Commons Wikimedia
2. "Stockbridge system flowchart example" Av edward - bokföringsinformationssystem (CC BY-SA 3.0) via Commons Wikimedia
3. "Flowchart-kopplingsexempel" Av Användare: Kayau - Egent arbete (CC BY-SA 3.0) via Commons Wikimedia