Vad är skillnaden mellan enhetstestning och funktionstestning?

De huvudskillnad mellan enhetstestning och funktionstestning är det Enhetsprovningen kontrollerar de enskilda modulerna eller enheterna i systemet medan funktionstesten kontrollerar funktionerna eller funktionerna i systemet.

Programvarutestning är en viktig funktion i mjukvaruutveckling. Det bidrar till att tillhandahålla arbets- och tillförlitlig programvara till kunderna. Det finns olika typer av test, och enhetstestning och funktionell testning är två av dem. Enhetstestning säkerställer att enheterna eller modulerna i systemet fungerar korrekt. Å andra sidan kontrollerar funktionstestningen att systemet testas mot funktionskraven eller specifikationerna.

Viktiga områden som omfattas

1. Vad är Unit Testing
     - Definition, Funktionalitet
2. Vad är funktionell testning
     - Definition, Funktionalitet
3. Vad är förhållandet mellan enhetstestning och funktionstestning?
     - Föreningens sammanfattning
4. Vad är skillnaden mellan enhetstestning och funktionstestning?
     - Jämförelse av viktiga skillnader

Nyckelbegrepp

Enhetstestning, Funktionstestning

Vad är Unit Testing

Enhetstestning är en typ av testning som kontrollerar om enskilda moduler fungerar korrekt. Det kontrollerar om varje fristående modul fungerar korrekt. Syftet med denna enhetstest är att isolera varje modul i systemet och testa var och en av dem separat.

Ta till exempel ett bibliotekshanteringssystem. Systemadministratören bör logga in på systemet för att kunna använda systemet. Han ska ange ett giltigt användarnamn och lösenord för att komma in i systemet. Därför kontrollerar du om inloggningsmodulerna fungerar korrekt är ett exempel för enhetstestning. Generellt utför utvecklare enhetstestning.

Vad är funktionell testning

Funktionell testning är en typ av testning som säkerställer att programvaran fungerar enligt de angivna kraven. Det handlar om att testa alla programmets huvudfunktioner. Dessutom kan programvarutestaren använda olika ingångar för att kontrollera motsvarande utgångar. Han kan jämföra de faktiska resultaten med de förväntade resultaten. Funktionell testning innefattar också att testa användargränssnittet, databasen osv.

Ta till exempel ett bibliotekshanteringssystem. Det här systemet har olika funktioner som Logga in, Lägg till ny medlem, Uppdatera medlem, Lägg till bok, Uppdatera bok, Sökbok, Visa bokdetaljer, Lånebok, Returbok, Visa medlemsuppgifter, Sökmedlem och Betalning med sen avgift. Därför innebär funktionell test att du testar alla dessa funktioner för att kontrollera om var och en fungerar som förväntat.

Förhållande mellan enhetstestning och funktionstestning

  • Enhetstestning är en typ av funktionstestning.

Skillnad mellan enhetstestning och funktionstestning

Definition

Enhetstestning är en nivå av mjukvarutestning där den testar enskilda enheter i en programvara. Däremot är funktionstestning en mjukvaruprovningsprocess som används inom mjukvaruutveckling där den testar programvaran för att säkerställa att den överensstämmer med alla krav. Således är detta den viktigaste skillnaden mellan enhetstestning och funktionstestning. 

Huvudfunktionalitet

En annan skillnad mellan enhetstestning och funktionstestning är att enhetsprovningen kontrollerar funktionaliteten hos enskilda moduler eller enheter medan funktionstesten kontrollerar om systemet fungerar enligt kraven.   

Slutsats

Huvudskillnaden mellan enhetstestning och funktionstestning är att enhetstestningen kontrollerar de enskilda modulerna eller enheterna i systemet medan funktionstesten kontrollerar funktionerna eller funktionerna i systemet. I korthet är enhetstestning en typ av funktionstestning.

Referens:

1. "Software Test Types" TutorialRide.com, tillgängligt här.
2. "Nivåer av Software Testing", TutorialRide.com, tillgänglig här.

Image Courtesy:

1. "Testing With Magnifier" (Public Domain) via PublicDomainPictures.net