Företag - Sida 4
NAFTA (Nordamerika frihandelsavtalet) och TPP (Trans-Pacific Partnership) är två av de mest debatterade multilaterala avtalen om frihandel i världen. Trots avvikelser i deras omfattning, inriktning och bestämmelser är den mest...
Tillväxt och utdelning är termer som används i företag som avser ökad förmögenhet och distribution till de organisatoriska aktieägarna. Vad är utdelning? Utdelning avser hur mycket pengar som fördelas till...
En bank är ett finansiellt institut vars syfte är att tillhandahålla finansiella tjänster. De bidrar i stor utsträckning till ekonomisk utveckling genom finansiell förmedling, penningskapande och tillgångstransformering. De utgör också...
IRS-formuläret 1040 och 1040EZ är två av de tre formulär som används för att registrera en persons federala inkomstrapportering. Den tredje IRS-skatteformen är formuläret 1040A, som är den kortaste versionen...
(Capex) är en kapitalutgift och (Opex) är en rörelsekostnad är termer som vanligtvis används i företagsvärderingar. Det verkliga värdet av ett företag och hur dess värde kommer att förändras under...
Varje företag behöver vid något tillfälle ett slags hanteringssystem för att underlätta informationsflödet och hantera alla resurser inom företagsorganisationen för att effektivt förbättra sina övergripande affärsprocesser. Tanken är att implementera...
Bokföring är processen att registrera finansiella transaktioner i ett företag så att de är välorganiserade för referens och redovisning av finansiella rapporter. Organisationer ansluter ett entrésystem eller dubbelregistreringssystem för att...
En villa och ett radhus är olika typer av bostadsstrukturer som betraktas av individer som vill köpa eller hyra ett hus. Vad är ett Condominium? En lägenhet är en typ...
Orden brutto och netto används i affärsmiljö och affärsverksamhet där de används för att hänvisa till en viss summa pengar som tjänar av en organisation. Vad är brutto? Begreppet brutto...
Stormarknader och stormarknader är två olika typer av shoppingbutiker där kunderna köper sina matvaror, mat och andra hushållsartiklar. Vad är en stormarknad? En stormarknad är en stor butik där köpare...